Book, It Is a Holiday in Yerevan

$20.15

Shipping calculated at checkout.

Only 5 pieces in stock!

!!!Armenian Language!

Ardibuk's book "It Is a Holiday in Yerevan " is an illustrated guide for children. With this book, they will take a walk in Yerevan, learn interesting facts about the sights and take part in a big celebration.

Արդիբուքի «Երևանում տոն է» գիրքը պատկերազարդ ուղեցույց է փոքրիկների համար: Այս գրքով նրանք կզբոսնեն Երևանում, կսովորեն հետաքրքիր փաստեր տեսարժան վայրերի մասին ու կմասնակցեն մեծ տոնակատարության:

......

You may also like

Recently viewed