Game Book walk in The Zoo Armenian game

$22.75

Shipping calculated at checkout.

Only 13 pieces in stock!

!!!Armenian Language!

Ardibuk's "Walk in the Zoo" is a real treasure trove of knowledge about animals, songs, and pictures. With this book, your children will take a walk in the Zoo, get acquainted with the life of the zoo, get to know the animals, learn interesting facts about them, accompany the visitors of the zoo, take part in a festive concert with them.

Արդիբուք «Զբոսանք կենդանաբանական այգում» գիրքը կենդանիների մասին գիտելիքների, երգերի և նկարների իսկական գանձարան է: Այս գրքով ձեր երեխաները կզբոսնեն Կենդանաբանական այգում, կծանոթանան այգու կյանքին, կճանաչեն կենդանիներին, կսովորեն հետաքրքիր փաստեր նրանց մասին, կընկերակցեն այգու այցելուներին և նրանց հետ միասին կմասնակցեն տոնական համերգի:

......

You may also like

Recently viewed