Board Game Cosmo tour

$8.71

Shipping calculated at checkout.

Only 4 pieces in stock!

!!!Armenian Langauge! Age 6+: Number of participants 2-4 A wonderful way to get acquainted with the universe. Playing with the people of Tan is warmer. An entertaining and intellectual board game with AR software. The game includes playing cards, maps, dice, gift from Yell extreme park և "HOL AR" software. The playing cards included in the game will introduce the child to the fascinating space world, will make him perform interesting and active tasks. Տարիք 6+ Մասնակիցների քանակ 2-4 Փոքրիկի սպասված նվերը՝ «Կոսմո էքսկուրսիան» ։ Տիեզերքին ծանոթանալու հրաշալի միջոց։ Տանեցիների հետ խաղալով շփումն ավելի ջերմ է։ AR ծրագրային ապահովմամբ սեղանի ժամանցային ու ինտելեկտուալ խաղ։ Խաղում ներառված են խաղաքարտեր, քարտեզ, զառ, նվեր Yell extreme park-ից և “HOL AR” ծրագրային ապահովում: Խաղում ներառված խաղաքարտերը փոքրիկին կծանոթացնեն տիեզերական հետաքրքրաշարժ աշխարհին և կստիպեն կատարել հետաքրքիր ու ակտիվ առաջադրանքները։......

You may also like

Recently viewed