Board Game Oligopoly

$5.85

Shipping calculated at checkout.

!!!Armenian Language!

The game includes a large map, quality checkers, and dice, full of playing cards և game banknotes. The aim of the game is to become the monopolist of the playing card as soon as possible. The board game is designed for all current and future businessmen aged 8-108. The game gives an opportunity to buy and sell houses, factories, recreation areas in the streets of Yerevan.

Խաղում ներառված է մեծ քարտեզ, որակյալ խաղաքարեր ու զառ, լիքը խաղաքարտեր և խաղային թղթադրամներ: Խաղի նպատակն է որքան հնարավոր է արագ դառնալ խաղաքարտեզի մոնոպոլիստը: Սեղանի ժամանցային խաղը նախատեսված է 8-108 տարեկան բոլոր ներկա և ապագա բիզնեսմենների համար: Խաղը տալիս է երևանյան փողոցներում և ՀՀ-ում տներ, գործարաններ և հանգստյան գոտիներ գնելու և վաճառելու «հնարավորություն

......

You may also like

Recently viewed