Book, The Kingdom of Animals

$4.93

Shipping calculated at checkout.

!!!Armenian Language!

The first part of the book, "THE KINGDOM OF ANIMALS" is about 30 aquatic and terrestrial animals living in the Arctic and Antarctic zones. The texts are short, understandable and memorable for the children, accompanied by very detailed colorful pictures.

«ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ» գրքի առաջին հատորում ներկայացված են Արկտիկայի և Անտարկտիդայի գոտիներում ապրող շուրջ 30 ջրային ու ցամաքային կենդանի: Տեքստերը հակիրճ են, երեխայի համար ըմբռնելի ու հիշվող, որոնք ուղեկցվում են պատկերավոր, շատ դիպուկ նկարներով:

......

You may also like

Recently viewed