Singing BUNNY

$21.93

Shipping calculated at checkout.

Only 31 pieces in stock!

!!!Armenian Language!

The rabbit sings Armenian lullaby song created by the order of Mankan company in 3 minutes, which is accompanied by soft lights, promoting baby`s sweet sleep. The toy is made in Armenia by Mankan company with ecologically clean materials in accordance with the international standards.

Նապաստակը երգում է «Մանկան» ընկերության պատվերով ստեղծված 3 րոպե տևողությամբ հայերեն օրորոցային երգ, որն ուղեկցվում է փորիկից արձակվող մեղմ լույսերով՝ նպաստելով երեխայի անուշ քնին: Խաղալիքը պատրաստված է Հայաստանում՝ «Մանկան» ընկերության կողմից, էկոլոգիապես մաքուր և միջազգային չափանիշներին համապատասխան նյութերով:

......NEW!!!

You may also like

Recently viewed